Räddningstjänsten Jämtland Hem Ledord - Den åttuddiga stjärnan

Du är här:

Brandskydd för äldre

Bild på ett pensionär

Brandskydd för äldre

Risken att drabbas av brand eller omkomma i brand ökar med åldern. Det kan till exempel bero på att det blir svårare att upptäcka branden i tid och att hantera den. Av de cirka 120 personer som dör i bränder varje år är hälften över 65 år.

Det är alltså extra viktigt med ett bra brandskydd hos äldre. Det handlar dels om hur man beter sig och dels om vilka tekniska hjälpmedel man har tillgång till.

Rökning är den vanligaste tändkällan vid svenska bostadsbränder. Hela 30 procent av dessa bränder orsakas av rökning. Vid rökningsrelaterade bränder är det vanligt att de startar i sängen, i en stoppad möbel eller i personens kläder. Näst vanligast är glömd spis som orsakar 7 procent av alla bränder i bostäder.

För att bli varnad om en brand uppstår ger brandvarnare i hemmet ett grundläggande skydd. Hos äldre som hör dåligt kan man behöva komplettera med hjälpmedel som varnar genom att vibrera eller blinka. Vid förhöjd risk för brand kan det också vara motiverat att installera en mobil sprinkleranläggning vilken reagerar genom att spruta ut en vattendimma i rummet vid en eventuell brand. Det finns exempel där sådan sprinkler räddat liv. Vidare åtgärder att överväga är att installera spisvakt. En sådan märker om en brand uppstått eller är på väg att uppstå och vidtar åtgärd. Det kan handla om att strömmen bryts samt att en patron med släckmedel monterad i spisfläkten utlöser.

Under vissa omständigheter finns möjlighet att få bostadsanpassningsbidrag för brandskyddsinstallationer. Kolla med din kommun. Checklista - Undvik brand i hemmet

  • Byt gamla sladdar
  • Rök aldrig i sängen
  • Töm inte askkoppen i soporna utan att först blöta innehållet
  • Skölj brännskada med vattenOm du fått en brännskada, skölj med svalt vatten i minst tio minuter.
  • Stäng av det du inte använderMed en timer för spis, kaffebryggare och strykjärn minskar du risken för brand.
  • Rengör köksfläktenGör rent köksfläkten regelbundet så att det inte samlas för mycket fett i den. Fettet kan fatta eld i samband med brand på spisen.
  • Använd aldrig vatten vid brand på spisenLämna inte spisen när du lagar mat. Bränder på spisen kväver du med ett lock eller en plåt. Stäng av spisen och låt det svalna innan du flyttar kastrullen/stekpannan.
  • Levande ljusStäll aldrig levande ljus nära något som kan fatta eld, till exempel en gardin. Undvik träljusstakar och ljusmanschetter som lätt kan fatta eld. Tänk på att även kläder kan vara lättantändliga. Kom ihåg att släcka ljusen.
  • TV:nSe till att det finns luftcirkulation runt omkring teven. Ställ inga krukväxter och levande ljus på teven. Värmen från teven gör att ljuset brinner annorlunda och kan ramla eller flamma upp på ett oväntat sätt. Höljet till en teve är oftast gjort av brännbar plast.

Länktips


Räddningstjänsten Jämtland

Tel 063-14 80 00, fax 063-14 80 05
info@rtjamtland.se

Besöksadress

Fyrvallavägen 4
831 43 Östersund

Postadress

Box 71
831 21 Östersund​

Fakturaadress

Box 705, Referens 744700
831 28 Östersund